OPCIONS DE LLIURAMENT

Opcions d'enviament:

Les opcions d'enviament disponibles per al país de destinació apareixen durant el procés de finalització de la compra, indicant el preu per a cada un d'ells.

Normes i restriccions relatives al lliurament

Lliurarem els béns segons l'opció que has seleccionat durant la comanda.

Les comandes es tramiten per al lliurament únicament en dies feiners (de dilluns a divendres, festius nacionals no inclosos). Les comandes realitzades en dissabte o diumenge no es processaran fins al següent dilluns.

winnerpodum.com no accepta cap responsabilitat per retards en el lliurament de serveis de tercers.

Quant rebis els béns, assumeixes totes les responsabilitats respecte a aquests.

Juntament amb el lliurament dels béns, també et proporcionarem la documentació del producte i la factura.

Alguns comandes requereixen signatura al lliurament. Si no et trobes present per rebre la comanda, el transportista pot deixar un número de telèfon o paper d'avís de pas per oferir-te altres opcions. Per garantir la seguretat del lliurament i que la comanda no pateix danys, el transportista no podrà deixar la comanda "amagat" en la direcció de lliurament.

Prendrem totes les mesures necessàries per a realitzar el lliurament en l'adreça proporcionada. No obstant això, ens eximim de qualsevol responsabilitat en cas que no es realitzi el lliurament o aquesta es realitzi en un altre lloc perquè les dades indicades són incorrectes.

Enviament a altres països

Per a aquells països per als quals l'efectuar una compra no es disposi de transportista concertat, el client pot contactar amb winnerpodium.com per expressar la seva sol·licitud i buscar o indicar la millor alternativa disponible.